Transfēri

Transfera darījums ir viena vai vairāku spēlētāju maiņa, pirkšana, pārdošana, izīrēšana, atlaišana brīvajos aģentos, brīvo aģentu pieņemšana.

Jaunu spēlētāju pieteikšana komandas sastāvā atļauta līdz regulārās sezonas 25. kārtas spēlei (Virslīgai 49.kārta). Pēc šī termiņa iegūtie spēlētāji nevar piedalīties spēlēs komandas sastāvā līdz sezonas noslēgumam. Ņemšana no brīvajiem aģentiem, pēc 25. kārtas spēlēm (Virslīga 49.kārta) notiek par pieckārtīgu samaksu.

Katrs transfera darījums reģistrējams FL mājas lapā un kad abi iesaistītie menedžeri to ir apstiprinājuši, tad to pēc vienas diennakts (24h) izskata Transferu Koordinators.

FL vadībai ir tiesības 7 kalendāro dienu laikā atcelt Transfēru koordinatora apstiprinātu darījumu, ja tas negatīvi ietekmē FL iesaistīto komandu tālāko attīstību.

ID var pieņemt lēmumus negaidot vienu diennakti, kā arī, ja ID noraida darījumu, tad tas tiek noraidīts uzreiz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *