FL

 1. Visi FL komandu spēlētāji, spēlētāji, kuri atrodas brīvajos aģentos un visi spēlētāji, kuri izsoļu un cita veida pasākumu rezultātā kļūs par FL spēlētājiem, ir FL spēlētāju asociācijas biedri un uz viņiem un viņu līguma komandām attiecas visi FL noteikumi un FL Vadības rīkojumi.
 2. Spēlētāji reizi nedēļā saņem algu, kuru aprēķina pēc formulas: skilu kubu summas kvadrāts dalīts ar 170 (koeficentu)

Savukārt traumētie spēlētāji (fit zem 30) algu saņem par 20% mazāk.

 1. Spēlētāji savās valsts izlasēs savām līguma komandām dod balss procentus kas tiek aprēķināti spēlētāja prasmju ceturtās pakāpes summas procentu daļa no visiem valsts izlases spēlētajiem (svars).
 2. Spēlētāju vecums mainās vienu reizi gadā – attiecīgi tad, kad katram spēlētājam ir dzimšanas diena.
 3. Katru dienu spēlētājs iegūst no 2-6 fitness punktiem. Savukārt traumētajiem spēlētājiem (fit zem 30) fitness punkti nāk klāt katru dienu no 0-3 ar varbūtību 3/13.
 4. Katru nedēļu spēlētājs iegūst/zaudē Abl punktus atkarībā no sava vecuma

(formula – sqrt(|25-vecums|)*(25-vecums) ± 1/4 )

 1. Spēles laikā gūtie Abl punkti tiek pārrēķināti atkarībā no spēlētāja prasmēm.

(formula – 135/sqrt(spēlētāja svars) ± 1/5 ), bet pārrēķināšanas koeficents nevar būt liekāks par 2.

 1. Par katriem 9 disciplinārajiem punktiem spēlētājs tiek diskvalificēts uz 1 spēli.

Komanda un vadītājs

 1. Katrai komandai ir komandas vadītājs, kurš ir atbildīgs par komandas sagatavošanu spēlei, komandas transfēriem un rezultātiem.
 2. Komandas vadīšanu, kurai nav vadītājs nodrošina ID un TK.
 3. Komandas vadītājam ir nepieciešama regulāra pieeja interneta tīklam, stabila epasta adrese un laiks komandas vadīšanai.
 4. Komandas vadītājam ir jāievēro FL noteikumi un FL vadības rīkojumi.
 5. Komandas vadīšana notiek, izmantojot FL komandas iekšējās lapas, komandas vadītāja e-pasta adresi un komandas vadītāja prasmes.
 6. Komandas vadītāju ieceļ un atlaiž FL Vadība, par to izziņojot komandas vadītājam un publiski FL listē.
 7. Komandas vadītājam uz katru komandas spēli ir jāsagatavo komanda spēlei (jānosūta spēles rīkojums). Komandas sagatavošana jāizveic līdz 12:00 spēles dienā.
 8. Komandas vadītāju var atlaist:

8.1. Ja pēdējo 30 dienu laikā neiesūta pusi no gājieniem, bet ja 1/3 tad brīdina;

8.2. Nereaģē uz īpašiem FL vadības rīkojumiem, kas parasti tiek piemēroti paviršas un neieinteresētas vadīšanas rezultātā;

8.3. Rupji tiek pārkāpti FL vispārīgie principi;

8.4. Komandas budžets mīnusos atrodas ilgāk par 25 dienām (skaitot arī sestdienas un svētdienas) un tas ir lielāks par komandas divu algu apmēru. Šajā situācijā pēc ID ieskatiem var notiek parādu izsoles.

Partnerkomanda

 1. Partnerkomanda ir brīvā komanda, kurai dotajā brīdī nav vadītāja.
 2. Partnerkomandu piešķir FL vadība.

2.1. Partnerkomandu var iegūt tikai VIP īpašnieki.

 1. Partnerkomandu nevar iegūt:

3.1. ja tā spēlē tajā pašā līgā kur pamatkomanda;

3.2. ja pamatkomanda spēlē zemākā līgā.

 1. Ar partnerkomandu aizliegts:

4.1. spēlēt draudzības spēles pret savu pamatkomandu;

4.2. veidot jebkādus darījumus ar savu pamatkomandu.

Partnerkomandu partneris vada līdz brīdim kad tai uzrodas jaunais vadītājs.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *